WNT verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT-verantwoording 2017 t/m 2021 van Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân kunt u via de link hieronder inzien.

Meer informatie over CVO Zuid-West Fryslân kunt u vinden op onderstaande pagina’s:

Organisatie
Kwaliteit

Neem contact met ons op