Veiligheid

Een veilige en vertrouwde leeromgeving is belangrijk voor leerlingen en medewerkers. In onderstaande documenten staat omschreven hoe we hieraan werken en waar we elkaar op mogen aanspreken.

Veiligheid

Bijlagen:

Meldplicht en klachtenregeling

Integriteit

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Misschien heeft u ook interesse in:

Onderwijskwaliteit
Jaarverslag

“Een vertrouwde leeromgeving is belangrijk voor iedereen.”

Neem contact met ons op