Bestuursverslag

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het jaar 2021. Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de stichting CVO Zuid-West Fryslân als geheel en de activiteiten en resultaten op de verschillende scholen die onder de stichting vallen.

Bekijk het jaarverslag hieronder:

Bestuursverslag-2021-CVO-Zuid-West-Fryslan-2021-def-1

Het verslag downloaden kan hier:

Misschien bent u ook op zoek naar:

Jaarrekening
Statuten en reglementen

Neem contact met ons op