Profiel

Wat vraagt jouw aandacht? Hoe kun jij van waarde zijn? CVO Zuid-West Fryslân nodigt je uit om daarbij stil te staan. Neem de tijd om te ontdekken waar jij goed in bent en wat je moeite kost. Beide ervaringen zijn waardevol. Trek samen op. Je hebt elkaar nodig om tot bloei te komen, om je te ontwikkelen en je eigen weg in het leven te vinden.

Leven ís het ontdekken wat de moeite van het leven, van je liefde, van je inspanning en van jouw aandacht en moed waard is.

Heb jij de moed om te kiezen? Het vraagt wat van je om je eigen verhaal te schrijven en te staan voor wat jij waardevol en belangrijk vindt. Het vraagt moed om de ruimte in te nemen die je krijgt. Om positie te kiezen. CVO Zuid-West Fryslân daagt je uit om je daarin te oefenen, om je daarmee toe te rusten voor de wereld van nu en straks.

Visie

Onze leerlingen zullen leren en werken in een open, mondiale kenniseconomie. Daarin is heel veel mogelijk, maar er wordt van hen ook veel gevraagd.

Het wordt steeds duidelijker dat levens en loopbanen onvoorspelbaarder zullen verlopen dan we gewend waren of dachten. Baanzekerheid zal er niet meer zijn, in veel opzichten zullen burgers van de 21e eeuw aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Voor- en tegenspoed zullen meer voelbaar worden.

Belangrijke levensvragen – Hoe om te gaan met tegenspoed? Wat is de betekenis en zin van succes? Hoe versta ik me met onzekerheid? – zullen in ons onderwijs- en vormingsaanbod nadrukkelijk aan de orde komen. De wijsheid en levenslessen die besloten liggen in de christelijke traditie helpen ons daarbij. Wij weten ons gesterkt door de wetenschap dat goede scholen zowel op het terrein van vorming als op het terrein van onderwijsprestaties gelijk op blijken te gaan.

Missie

CVO Zuid-West Fryslân –staande in de christelijk-sociale traditie- rust de haar toevertrouwde leerlingen toe voor het onderwijs en de open samenleving van nu en straks. Wij koesteren hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen. Wij laten ons inspireren door uitnodigende waarden. Zo verbinden wij ons met elkaar en met onze omgeving, en werken wij aan onderwijs dat deugt.

Wellicht heeft u ook interesse in:

Bestuursverslag
Onderwijskwaliteit
Onderwijsvisie

“Werken en leren vanuit de waarden aandacht en moed.”

Neem contact met ons op