Onze scholen

CVO Zuid-West Fryslân heeft vier scholen in het prachtige merengebied van Fryslân. Zo’n 3500 leerlingen en 530 personeelsleden zijn hier dagelijks actief.

csg Bogerman

Je maakt ‘t samen. Dat is waar csg Bogerman voor staat. De school gelooft in de kracht van samenwerken en samen leren.Je bereikt meer, zet net een stapje harder. Als je samen ergens je schouders onder zet, leer je van elkaar en met elkaar. Als je samen verantwoordelijk bent, dan maak je afspraken, motiveer je elkaar en spreek je elkaar aan op inzet en kwaliteit. En ben je samen trots op wat je hebt bereikt!

Csg Bogerman heeft ongeveer 2300 leerlingen verdeeld over de vestigingen Sneek (Hemdijk 2 en Hemdijk 47), Koudum en Balk. De school heeft in Sneek vijf afdelingen: de afdeling brugklas, het vakcollege (vmbo b/k), de m@vo (vmbo g/t), de havo en het vwo. Tevens is in Sneek de mogelijkheid om voor Technasium of Gymnasiumonderwijs te kiezen. De vestiging Balk biedt eindonderwijs voor vmbo G/T en vmbo B/K. De vestigingen Koudum biedt eindonderwijs voor het vmbo G/T. Leerlingen kunnen in alle andere opleidingen (vmbo b/k tot en met atheneum) instromen in klas 1 en vervolgen in klas 2 of 3 hun opleiding in Sneek.

De Diken

De Diken is een algemeen bijzondere school voor praktijkonderwijs. De school bevindt zich in Sneek en biedt onderwijs voor leerlingen uit de hele Zuidwesthoek. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt of een mbo-niveau 1 opleiding. Deze opleiding duurt 4 of 5 jaar en leren doen de leerlingen vooral in de praktijk. Als ze het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.

Marne college

Vergroot je wereld! Dat is de slogan van het Marne college in Bolsward. De school biedt leerlingen de mogelijkheid om hun grenzen te verleggen. Letterlijk: in één van de uitgebreide uitwisselings- of excursiemogelijkheden. En ook figuurlijk: jezelf overtreffen!

De school biedt onderwijs in vijf afdelingen: de brugklas, vmbo b/k, vmbo g/t, havo en vwo. Vwo leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs, in het vmbo b/k leren leerlingen onder meer in schoolbedrijven. Het Marne is een bewust bijzondere school.

Misschien heb je ook interesse in:

Vacatures
Historie

Neem contact met ons op