Kwaliteit

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, daarom staat de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel bij CVO Zuid-West Fryslân. Iedere dag zetten medewerkers en docenten zich volledig in om het schoolklimaat en de leerresultaten zo optimaal mogelijk te houden en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Inspectie

Het onderwijs van alle scholen van CVO staat onder basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Dit houdt in dat je er als leerling en ouder vanuit mag gaan dat het onderwijs op de locaties van goede kwaliteit is. Op onderwijsinspectie.nl vind je meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs van csg Bogerman en hoe de Onderwijsinspectie dit beoordeelt.

Eigen visie op kwaliteit

We vinden het heel belangrijk dat ons onderwijs aan de hoogste normen voldoet. Tegelijk hebben we ook een eigen kijk op goed onderwijs. Een projectgroep genaamd ‘Meesterwerk’ werkt hard aan het formuleren van die eigen kijk op onderwijs én denkt na hoe we dit CVO-breed kunnen waarborgen in de school. In elk geval staat vast: we willen leerlingen meer meegeven dan een diploma met goede cijfers.

Kwaliteits­zorg­systeem

Het (onderwijs)kwaliteits-zorgsysteem van CVO is gebaseerd op het INK-model. Het systeem maakt het mogelijk dat de kwaliteit van het onderwijs met 29 instrumenten wordt gemeten en verbeteringen in gang worden gezet. Denk bij deze instrumenten aan: feedback van leerlingen, zelfevaluatie, visitatie door collega-scholen en de analyse van examenresultaten. Collega’s bezoeken ook elkaar in de klas en geven feedback in de vorm van interne audits per onderwijsafdeling. In deze audits is het onderwijsleerproces in de klas het doel van het onderzoek.

Scholen op de kaart

De scholen van CVO behoren tot de beste scholen in de regio. Op de website scholenopdekaart.nl is het eenvoudig om meerdere scholen met elkaar te vergelijken.

“Onze opvatting over kwaliteit? Leer leerlingen wat er echt toe doet!”

Neem contact met ons op