Inkoop

CVO Zuid-West Fryslân (CVO) is een privaatrechtelijke instelling met publieke taken. Daarom is de aanbestedingswet van toepassing op de inkoop door CVO Zuid-West Fryslân. CVO Zuid-West Fryslân wil haar leerlingen en medewerkers dusdanig faciliteren dat een leer- cq werkomgeving ontstaat waarin leerlingen en medewerkers optimaal kunnen presteren. Daarbij wil CVO de overheidsgelden zo doelmatig en integer mogelijk besteden.

Met betrekking tot de opdrachtgever – leveranciersrelatie heeft CVO de intentie binnen de kaders van de aanbestedingswet, langdurige relaties met leveranciers aan te gaan op basis van transparantie, integriteit en flexibele overeenkomsten. De voorwaarde die CVO hierbij stelt is dat de leverancier (mee)denkt vanuit de opdrachtgever.

Zaken doen met CVO Zuid-West Fryslân

Op alle overeenkomsten en overige inkoop zijn de algemene inkoopvoorwaarden van CVO Zuid-West Fryslân van toepassing.

Binnen CVO Zuid-West Fryslân is het beleid omtrent aanbesteden en bestellen verwoord in het inkoopbeleid CVO Zuid-West Fryslân 2018. De aanbestedingsprocedures worden in overeenstemming met de aanbestedingswet en dit beleid uitgevoerd. Het bestellen van leveringen en diensten bij gecontracteerde leveranciers en voorkeursleveranciers is gebonden aan regels. Op elke factuur (tenzij schriftelijk ander overeengekomen) dient door de leverancier een CVO bestelreferentie te worden genoteerd. Alleen facturen voorzien van deze CVO bestelreferentie worden in behandeling genomen.

Contact

Voor algemene informatie en voor inzage in de inkoopvoorwaarden kunt u mailen naar inkoop@cvo-zwfryslan.nl.
CVO Zuid-West Fryslân publiceert aanbestedingen boven de EU aanbestedingsdrempel op www.aanbestedingskalender.nl. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan de contactpersoon genoemd in het aanbestedingsdocument.

Actuele en afgeronde aanbestedingen

Hier vindt u een overzicht van actuele en afgeronde Europese aanbestedingen:

  • Afdrukapparatuur
  • Energie
  • Hardware
  • Kruidenierswaren
  • Leermiddelen
  • Meubilair
  • Schoonmaak
  • Vervoer
  • Installatieonderhoud

Bent u ook op zoek naar:

Organisatie
Onze scholen
Jaarverslag

“Een werkomgeving waarin leerlingen en medewerkers optimaal presteren!”

Neem contact met ons op