19/42018
Voorleeskampioen

Isa Hazelaar uit 1AG2 is voorleeskampioen van Fryslân, gefeliciteerd! Ze won gisteravond de provinciale finale van Read2Me in Leeuwarden. Isa maakt nu kans om kampioen van Nederland te worden, in mei staat ze in de landelijke finale in Utrecht.... lees verder
18/52018
Cultureel Maandbericht Mei

Ook in mei staan er vele culturele activiteiten op het programma. Een geslaagde 'Marne collegetour' heeft inmiddels plaatsgevonden met als gast Johan Creten, ontwerper van de Bolswarder Vleermuis Fontein. ... lees verder
27/32018
Groenonderhoud door sector groen praktijkschool de Zuiderpoort/de Diken

De leerlingen van de sector groen zijn verantwoordelijk voor het groenonderhoud van beide locaties van csg Bogerman te Sneek. ... lees verder


Vacatures

Aangeboden vacatures schooljaar 2018/2019
 

Met ingang van 3 september 2018 zijn Stichting CVO Zuid-West Fryslân en Stichting Palludara gezamenlijk op zoek naar een

BELEIDSADVISEUR COMMUNICATIE (m/v, 0,8 FTE) 


Jij hebt een groot analytisch vermogen en bent een creatieve denker. Je stelt goede vragen en weet ‘tot de kern van een probleem’ door te dringen. Iemand een spiegel voorhouden? Dat is voor jou geen enkel probleem. Jij weet wat er leeft onder verschillende doelgroepen en stakeholders en overziet de directe en indirecte gevolgen van besluitvorming in de breedte van de organisatie. 
 

CVO Zuid-West Fryslân heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een stevige positionering van de organisatie en haar onderwijs. Aan jou de eer om dit te consolideren en vernieuwend te houden. CVO Zuid-West Fryslân werkt voor de versteviging van het onderwijs in de regio strategisch samen met Stichting Palludara. Stichting Palludara is op zoek naar iemand die de organisatie en de scholen kan ondersteunen bij een stevige positionering. Er ligt een uitdaging op je te wachten rondom de inrichting van bijvoorbeeld beleidscommunicatie voor beide stichtingen en thema’s als arbeidsmarktcommunicatie en communicatie met de ouders van onze leerlingen. Daarnaast wordt van jou gevraagd om de strategische samenwerking tussen de beide organisaties op de juiste manier te positioneren in de regio. We werken vanuit de gedachte dat je ons communicatiever maakt. Dat betekent dat je niet overneemt maar adviseert, inspireert en motiveert. 


De functie
- Je bent sparringpartner voor het College van Bestuur en de managementteams van onze scholen. Je signaleert trends en ontwikkelingen, onderhoudt contacten met stakeholders en adviseert de organisatie hoe daarmee om te gaan. 

- Je signaleert kansen om de organisatie communicatiever te maken en de positionering van de organisatie in alle communicatie-uitingen een plek te geven. 

- Je traint en coacht management en medewerkers bijvoorbeeld ten aanzien van mediabenadering, oudercommunicatie en interne communicatie. 

- Je ontwikkelt communicatiestrategieën en plannen voor uiteenlopende vraagstukken en ondersteunt collega’s bij het communiceren over nieuw beleid. Je toont je daarbij een conceptueel denker die overzicht bewaart en het speelveld van stakeholders kent en overziet; 

- Je bent samen met de medewerker communicatie verantwoordelijk voor het (elk jaar opnieuw) verfijnen van de wervingscampagne en ondersteunt de scholen bij de creatie van marketing- communicatiemiddelen. Je stuurt daarbij externe leveranciers aan en je bent sterk gemotiveerd om de handen uit de mouwen te steken op piekmomenten. 

- Je stuurt projectteams aan met medewerkers uit diverse afdelingen van de organisatie. Bijvoorbeeld rondom de organisatie van een Open huis of de doorontwikkeling van ons ouderportaal. - Het aansturen en begeleiden van stagiaires communicatie behoort ook tot jouw takenpakket.


Wie zoeken we?
- Je bent minimaal HBO-geschoold in de richting van communicatie 

- Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring als communicatieadviseur 

- Je bent een stevige persoonlijkheid die motiveert en inspireert 

- Je hebt een groot analytisch vermogen en bent een creatieve denker 

- Je bent in staat om nieuwe, creatieve concepten te bedenken die echt werken 

- Je kunt goed schrijven en weet hoe je beweging brengt met taal 


Positie van de functie
Je zult voor 0,6 fte in dienst komen bij CVO Zuid-West Fryslân en voor 0,2 fte in dienst bij Stichting Palludara. Je bent verantwoordelijk voor de beleidsmatige ontwikkeling van de organisaties op jouw vakgebied. Je valt binnen CVO Zuid-West Fryslân rechtstreeks onder de directeur beleid en beheer – de verantwoordelijke voor alle ondersteunende diensten van het onderwijs. Naast jou is er een medewerker communicatie en regelmatig ook een stagiair werkzaam op het gebied van communicatie. Binnen Stichting Palludara val je rechtstreeks onder het College van Bestuur. 


Wat bieden wij jou? 

De functie is ingeschaald in schaal 11. Voor de vacature van 0,6 fte bij CVO Zuid-West Fryslân is de CAO-VO van toepassing en betreft het salaris maximaal bruto € 4.639,- bij een volledige baan. Voor de vacature van 0,2 fte bij Stichting Palludara is de CAO-PO van toepassing en betreft het salaris maximaal bruto € 4.509,- bij een volledige baan. 


Informatie 

Voor meer informatie over bovenstaande vacature kun je contact opnemen met mevr. P. van den Berg, directeur beleid en beheer. Telefoon: 06- 13008990, e-mail: berp@cvozwf.nl. De functiebeschrijving is op te vragen via het mailadres pz@cvozwf.nl . 


Sollicitatie: Je kunt je sollicitatie richten aan mevrouw M. Verkerk, Postbus 175, 8600 AD Sneek, e-mail: pz@cvozwf.nl . Graag ontvangen wij je sollicitatie vóór 11 juni 2018. 


De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.csg Bogerman
Csg Bogerman is een brede scholengemeenschap met locaties in Sneek, Koudum en Balk. We leiden op van gymnasium tot vmbo beroepsgericht, en hebben een speciale profilering met technasium, Bètachallenge en vakcollege. Een kleine 200 docenten verzorgen onderwijs aan 2600 leerlingen. Iedereen binnen csg Bogerman probeert de kernwaarden betrokken, bevlogen en echt invulling te geven. ‘Samen’ is ons sleutelwoord; we zijn gezamenlijk verantwoordelijk - docenten/medewerkers, leerlingen en ouders. Samen werken we aan ons nieuwe onderwijsconcept, een mix van programma- en leerling sturing waarin leerlingen deels vanuit eigen verantwoordelijkheid keuzes maken. Als Bogerman-docent ben je deskundig op je vakgebied en coach en begeleid je leerlingen. En je bent een teamspeler: wie bij ons werkt zal gaan samenwerken in de multidisciplinaire aanpak van ons onderwijs. Csg Bogerman heeft de kenmerken van een opleidingsschool met alle ruimte en een intensieve begeleiding voor stagiaires en beginnende leraren. De (extra)curriculaire mogelijkheden in muziek, sport en horeca maken ons tot een bruisende onderwijsgemeenschap.
 
Kijk voor meer informatie over csg Bogerman op www.csgbogerman.nl .
 
Marne college
Het Marne college heeft als scholengemeenschap een sterk verankerde positie in de regio Zuid West Friesland. Wij verzorgen onderwijs dat ertoe doet, dat verder strekt dan het behalen van een diploma. Wij verzorgen onderwijs waarmee we leerlingen leren een bijdrage te kunnen leveren aan de wereld om ons heen. Wij verzorgen onderwijs waarbij zowel voor leerlingen als voor medewerkers grenzen worden verlegd, keuzes worden gemaakt en verantwoordelijkheid wordt genomen.
Op basis van deze uitgangspunten willen we ons onderwijs vernieuwen door toe te werken naar onderwijs dat niet uitsluitend meer gebaseerd is op docentsturing, maar waarin veel meer sprake zal zijn van flexibilisering en keuzemogelijkheden voor de leerlingen. Het realiseren van deze flexibilisering zal de komende jaren hoge prioriteit krijgen, waarbij we een groot beroep doen op de creatieve denkkracht en inzet van onze medewerkers. Gezamenlijk ontwikkelen en vakoverstijgende ontwerpen zijn hierbij sleutelbegrippen.
 
Kijk voor meer informatie over Marne college op www.marnecollege.nl .

De Zuiderpoort 
is een algemeen christelijke school voor praktijkonderwijs. De school bevindt zich in Sneek en biedt onderwijs voor leerlingen uit de hele Zuidwesthoek. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt of een mbo-niveau 1 opleiding. Deze opleiding duurt 4 of 5 jaar en leren doen de leerlingen vooral in de praktijk. Als ze het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.

  DISCLAIMER
csg Bogerman, Marne college en De Zuiderpoort zijn scholen van CVO Zuid-West Fryslân