11/102018
Druk bezig geweest!

introductie zeefdruk techniek voor klas 5 KV VWO ... lees verder
18/122018
Infoavond TTO

Zit je in groep 8 en ben je geïnteresseerd in het tweetalig vwo? Kom dan langs tijdens de infoavond TTO op woensdag 16 januari... lees verder
27/32018
Groenonderhoud door sector groen praktijkschool de Zuiderpoort/de Diken

De leerlingen van de sector groen zijn verantwoordelijk voor het groenonderhoud van beide locaties van csg Bogerman te Sneek. ... lees verder


Organisatie

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân wordt bestuurd door het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur is de heer drs. B. Kamphuis. Het CvB vormt samen met de rectoren van de scholen en directeur van de gemeenschappelijke dienst het Gemeenschappelijk Management Team. Dit team vergadert twee keer per maand. Het GMT is het bovenschools overleg- en besluitvoorbereidend orgaan van CVO.

Raad van Toezicht
Het CvB wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Deze raad controleert ook de werkzaamheden van het CvB. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende zes leden:
 
 • De heer L. Diepenhorst uit Leeuwarden, voorzitter;
 • Mevrouw R.E.J. Bisseling uit Witmarsum, vice-voorzitter;
 • Mevrouw M. de Jager uit Nes, lid;
 • Mevrouw J.A.M. Wempe - de Jong uit De Wilgen, lid;
 • De heer M.R.S. Bakker uit Bolsward, lid;
 • De heer F.O. van Delden uit Suawoude, lid.

CVO Adviesraad
De inbreng van mensen buiten de stichting, is voor CVO heel waardevol. De CVO Adviesraad fungeert als maatschappelijk venster ten behoeve van het College van Bestuur. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse relevante maatschappelijke sectoren. 

De CVO Adviesraad bestaat op dit moment uit de volgende zeven leden: 
 • De heer A.C. ven den Boogaart uit IJlst, werkzaam in het onderwijs;
 • De heer H.J. Rigter uit Sneek, voorheen werkzaam in het onderwijs;
 • De heer J. Snoek uit Sneek, werkzaam in de jeugdzorg;
 • De heer W. Beekman, werkzaam in de sociale sector;
 • Mevrouw A. Blaauwendraad werkzaam in de consultancy;
 • de heer S.H. Galema, werkzaam in het bedrijfsleven;
 • de heer A. Schenkel, voorheen werkzaam in de ouderenzorg.

GMR
Aan de stichting CVO Zuid-West Fryslân is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden en de personeelsadviesraad uit de personeelsleden, ouders en leerlingen gekozen. De GMR valt uiteen in twee overleggen die zelfstandig besluiten kunnen nemen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) als geheel enerzijds en de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR) anderzijds.


Gemeenschappelijke dienst
De gemeenschappelijke dienst van CVO Zuid-West Fryslân is het beleids- en beheersorgaan van de organisatie. De dienst is er ter ondersteuning van de scholen. Zij kunnen terecht voor ondersteuning op het gebied van Administratie, Sectetarieel, Inkoop, Facilitair, Personeel en Organisatie, Financiën, ICT, Kwaliteitszorg en PR en Communicatie. 

Organogram
Download hier het:


DISCLAIMER
csg Bogerman, Marne college en De Zuiderpoort zijn scholen van CVO Zuid-West Fryslân