15/42020
Vlag voor 75 jaar vrijheid

Alle herdenkingsactiviteiten die de stichting Sneek 75 jaar Vrij in de periode van 15 april tot en met 5 mei zou organiseren hebben zij op basis van overheidsmaatregelen moeten afblazen. Wel riepen zij iedereen op om vandaag de vlag te hijsen. Ook wij geven graag gehoor aan deze oproep.... lees verder
25/32020
Lesgeven vanuit de bureaustoel

Als schoolbanken plaatsmaken voor webcams: hoe is het om les te geven in tijden van de coronacrisis? In dit artikel van het Bolswards Nieuwsblad vertelt onze docente Engels, Esther Jorritsma, hier meer over: "Het werkt, maar er gaat niets boven echt contact met de leerlingen"... lees verder
13/22020
Kijktip: "Ik bin PRO"

Ook op De Diken zijn opnames gemaakt voor de serie “Ik bin PRO” van Omrop Fryslân. Nieuwsgierig? Kijk dan ook vanaf vanaf 22 januari 2020 iedere woensdag om 17.30 naar Omrop Fryslân. ... lees verder


Organisatie

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân wordt bestuurd door het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur is de heer drs. B. Kamphuis. Het CvB vormt samen met de rectoren van de scholen en directeur van de gemeenschappelijke dienst het Gemeenschappelijk Management Team. Dit team vergadert twee keer per maand. Het GMT is het bovenschools overleg- en besluitvoorbereidend orgaan van CVO.

Raad van Toezicht
Het CvB wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Deze raad controleert ook de werkzaamheden van het CvB. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende zes leden:
 
 • De heer A. van der Werff uit Sneek, voorzitter
 • De heer M.R.S. Bakker uit Bolsward, vice-voorzitter
 • Mevrouw M. de Jager uit Nes, lid
 • Mevrouw J.A.M. Wempe - de Jong uit De Wilgen, lid
 • De heer F.O. van Delden uit Suawoude, lid
 • Mevrouw S. Faber uit Pingjum, lid

CVO Adviesraad
De inbreng van mensen buiten de stichting, is voor CVO heel waardevol. De CVO Adviesraad fungeert als maatschappelijk venster ten behoeve van het College van Bestuur. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse relevante maatschappelijke sectoren. 

De CVO Adviesraad bestaat op dit moment uit de volgende zeven leden: 
 • De heer D. Kamsma, werkzaam in het onderwijs
 • De heer W. Beekman, werkzaam in de sociale sector
 • Mevrouw A. Blaauwendraad werkzaam in de consultancy
 • De heer S.H. Galema, werkzaam in het bedrijfsleven
 • De heer S. Tjalsma, werkzaam in het bedrijfsleven

GMR
Aan de stichting CVO Zuid-West Fryslân is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden en de personeelsadviesraad uit de personeelsleden, ouders en leerlingen gekozen. De GMR valt uiteen in twee overleggen die zelfstandig besluiten kunnen nemen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) als geheel enerzijds en de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR) anderzijds.


Gemeenschappelijke dienst
De gemeenschappelijke dienst van CVO Zuid-West Fryslân is het beleids- en beheersorgaan van de organisatie. De dienst is er ter ondersteuning van de scholen. Zij kunnen terecht voor ondersteuning op het gebied van Administratie, Sectetarieel, Inkoop, Facilitair, Personeel en Organisatie, Financiën, ICT, Kwaliteitszorg en PR en Communicatie. 

Organogram
Download hier het:


Disclaimer | Privacy
csg Bogerman, Marne college en De Diken zijn scholen van CVO Zuid-West Fryslân