15/42020
Vlag voor 75 jaar vrijheid

Alle herdenkingsactiviteiten die de stichting Sneek 75 jaar Vrij in de periode van 15 april tot en met 5 mei zou organiseren hebben zij op basis van overheidsmaatregelen moeten afblazen. Wel riepen zij iedereen op om vandaag de vlag te hijsen. Ook wij geven graag gehoor aan deze oproep.... lees verder
25/32020
Lesgeven vanuit de bureaustoel

Als schoolbanken plaatsmaken voor webcams: hoe is het om les te geven in tijden van de coronacrisis? In dit artikel van het Bolswards Nieuwsblad vertelt onze docente Engels, Esther Jorritsma, hier meer over: "Het werkt, maar er gaat niets boven echt contact met de leerlingen"... lees verder
13/22020
Kijktip: "Ik bin PRO"

Ook op De Diken zijn opnames gemaakt voor de serie “Ik bin PRO” van Omrop Fryslân. Nieuwsgierig? Kijk dan ook vanaf vanaf 22 januari 2020 iedere woensdag om 17.30 naar Omrop Fryslân. ... lees verder


Disclaimer

Disclaimer voor www.cvo-zwfryslan.nl, www.marnecollege.nl en www.csgbogerman.nl

CVO Zuid-West Fryslân, hierna te noemen CVO, verleent u hierbij toegang tot www.cvo-zwfryslan.nl, www.marnecollege.nl en www.csgbogerman.nl ("de Website") publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

CVO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als informatief.

Beperkte aansprakelijkheid
CVO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CVO.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CVO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CVO. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CVO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Disclaimer | Privacy
csg Bogerman, Marne college en De Diken zijn scholen van CVO Zuid-West Fryslân