18/102019
Feestelijke opening Perspectief 10-14

op donderdag 17 oktober vond de officiële opening van onderwijsvorm Perspectief 10-14 plaats aan Hemdijk 47 in Sneek. ... lees verder
7/112019
Tweede klas techniek op bezoek bij bouwbedrijven

In het kader van beroepenoriëntatie is de 2e klas techniek op woensdag 6 november bij bouwbedrijven wezen kijken. Een samenwerking tussen: Bouwmensen, Bouwgroep Dijkstra Draisma en het Marne College. ... lees verder
27/32018
Groenonderhoud door sector groen praktijkschool de Zuiderpoort/de Diken

De leerlingen van de sector groen zijn verantwoordelijk voor het groenonderhoud van beide locaties van csg Bogerman te Sneek. ... lees verder


Disclaimer

Disclaimer voor www.cvo-zwfryslan.nl, www.marnecollege.nl en www.csgbogerman.nl

CVO Zuid-West Fryslân, hierna te noemen CVO, verleent u hierbij toegang tot www.cvo-zwfryslan.nl, www.marnecollege.nl en www.csgbogerman.nl ("de Website") publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

CVO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als informatief.

Beperkte aansprakelijkheid
CVO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CVO.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CVO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CVO. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CVO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Disclaimer | Privacy
csg Bogerman, Marne college en De Zuiderpoort zijn scholen van CVO Zuid-West Fryslân